masy

Encyklopedia PWN

wodna zawiesina półproduktów służąca do wytwarzania papieru i tektury;
fiz. masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia.
w mechanice relatywistycznej masa ciała będącego w spoczynku względem danego układu odniesienia.
Masó Vázquez
[masọ wạskes]
Bartolomé, ur. 1830, Manzanillo, zm. 1907, tamże,
kubański działacz niepodległościowy, generał;
fiz. miara bezwładności drgającej części ośrodka sprężystego w układzie akustycznym, określana iloczynem gęstości i objętości ruchomego elementu tego układu;
poddająca się formowaniu mieszanina drobno zmielonych składników miner. (gł. kaolinu, gliny, wapienia, kwarcu, skaleni);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia