masy

Encyklopedia PWN

średnia masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
materiał do wytwarzania piaskowych form odlewniczych i rdzeni odlewniczych (tzw. masa rdzeniowa);
fiz. masa najmniejszej ilości materiału rozszczepialnego, w której może się rozwinąć jądrowa reakcja łańcuchowa (reakcja jądrowa);
masa 1 mola substancji, liczona jako stosunek masy substancji do liczby moli substancji zawartych w tej masie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia