masy

Encyklopedia PWN

fiz. taki rozkład masy płynu, w którego przypadku (w odróżnieniu od rozkładu barotropowego) gęstość płynu jest funkcją nie tylko ciśnienia, ale i innych parametrów (np. temperatury, wilgotności);
fiz. taki rozkład masy płynu, w którego przypadku (w odróżnieniu od rozkładu baroklinowego) gęstość płynu zależy tylko od ciśnienia;
zwiększanie się masy ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła;
chem. urządzenie, w którym odbywa się wymiana składników między 2 czynnikami zgodnie z ogólnymi zasadami przenoszenia masy (transportu procesy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia