masy

Encyklopedia PWN

jednostka masy, legalna, nie należąca do układu SI;
masy zachowania zasada, prawo zachowania masy,
prawo stwierdzające, że suma mas (spoczynkowych; masa) ciał biorących udział w procesie nie zmienia się;
niedobór masy, deficyt masy,
fiz. różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fiz. a masą tego układu;
fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia