masa��

Encyklopedia PWN

masa
[łac. < gr.],
fiz. wielkość fizyczna charakteryzująca obiekty fizyczne, służąca do ilościowego opisu ich bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego.
masa
[łac. < gr.],
elektr. zespół metalowych części urządzenia, które w zwykłych warunkach nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą.
masa atomu izotopu lub średnia masa atomu pierwiastka chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;
średnia masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
materiał do wytwarzania piaskowych form odlewniczych i rdzeni odlewniczych (tzw. masa rdzeniowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia