marksistowska

Encyklopedia PWN

kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
indyjska partia polit., wyłoniona 1964 z Komunistycznej Partii Indii
Partia Robotnicza Zjednoczenia Marksistowskiego, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM),
hiszp. partia komunist.; powstała 1935 z połączenia Bloku Robotniczo-Chłopskiego i Hiszp. Lewicy Komunistycznej;
ekonomia
[gr. oíkos ‘dom’, nómos ‘prawo’],
nauka badająca społeczny proces gospodarowania.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
ekon. marksistowska kategoria oznaczająca część wartości towarów wytworzonych przez pracowników najemnych, przywłaszczaną przez kapitalistów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia