mapy tematyczne

Encyklopedia PWN

mapa wykonywana w skali od 1 : 100 do 1 : 10 000 na podstawie pomiarów w terenie oraz zdjęć fotogrametrycznych;
kartografia
[gr.],
dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, modeli plastycznych i innych;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
dział kartografii tematycznej zajmujący się podstawami teoretycznymi oraz sporządzaniem map glebowych;
atlas
[gr.],
zbiór map geograficznych, selenograficznych, astronomicznych lub in., jednolicie opracowanych (te same odwzorowania kartograficzne, metody prezentacji, rozwiązania graficzne);
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia