mantysą logarytmu

Encyklopedia PWN

mat. liczba całkowita m w przedstawieniu logarytmu dziesiętnego liczby x: logx = m + loga, gdzie loga jest liczbą z przedziału [0, 1), zwaną mantysą logarytmu.
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;
zestawienie przybliżonych (np. do 5 cyfr) wartości mantys logarytmów liczb;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia