maksimum lokalnym

Encyklopedia PWN

ekstremum funkcji
[łac. extremus ‘najdalszy’, ‘krańcowy’],
mat. minimum lub maksimum funkcji;
Chińska, Nizina, Huabei Pingyuan, Nizina Północnochińska, Wielka Nizina Chińska,
niz. we wschodnich Chinach, nad M. Żółtym i M. Wschodniochińskim;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
mat. metoda wyznaczania ekstremów warunkowych, tzn. ekstremów funkcji F zmiennych (x1, ... , xn) ∈ ℝn, obciętej do podrozmaitości S ⊂ ℝn, opisanej równaniami Gj(x1, ... , xn) = 0, gdzie j = 1, 2, ... , m i m < n;
moda
[łac.],
wartość modalna, dominanta, wartość najczęstsza,
mat., statyst. wartość cechy występująca w danej grupie najczęściej, np. najczęstszy w danej grupie robotników zarobek tygodniowy, najczęściej spotykany wzrost w danej grupie ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia