majaczeć

Encyklopedia PWN

majaczenie, bredzenie, delirium,
med. zespół jakościowych zaburzeń przytomności, w którym dominują objawy jej zmącenia;
majaczenie drżenne, delirium tremens, majaczenie alkoholowe,
med. majaczenie występujące u osób uzależnionych od alkoholu, w nasilonym zespole objawów abstynencyjnych;
med. powikłania uzależnienia od alkoholu;
delirium
[łac.],
med. → majaczenie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia