magnetometrię

Encyklopedia PWN

dziedzina geofizyki stosowanej zajmująca się interpretacją anomalii magnetycznych skorupowych oraz właściwości magnetycznych utworów geologicznych.
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia