magnet

Encyklopedia PWN

indukcja magnetyczna, wektor indukcji magnetycznej, ,
podstawowa wielkość opisująca pole magnetyczne;
inklinacja magnetyczna, nachylenie magnetyczne,
kąt, jaki tworzy wektor pola magnet. Ziemi z płaszczyzną poziomą;
najprostszy model stosowany w teorii magnetyzmu opisujący układ klas. spinów (momentów magnet.) umiejscowionych w węzłach sieci krystalicznej;
magnetofon
[gr.],
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnet. (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektr.);
magnetorezystor
[gr.-łac.],
magnetoopornik,
rezystor o rezystancji zmieniającej się pod wpływem zewn. pola magnet. (magnetooporowe zjawisko);
tokamak
[ros. toroidalnaja kamiera s magnitnoj katuszkoj],
fiz. pułapka magnet. zamknięta, służąca do wytwarzania gorącej plazmy i badania warunków zachodzenia kontrolowanej reakcji termojądrowej (pułapka magnetyczna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia