magmowe

Encyklopedia PWN

zbiornik magmowy połączony kanałem z powierzchnią Ziemi;
produkty krzepnięcia magmy (lub lawy);
łuk magmowy, łuk wulkaniczny,
strefa intensywnego magmatyzmu, wzbudzonego przez subdukcję litosfery oceanicznej;
proces wchłaniania przez magmę skał otaczających, w które magma wtargnęła, lub wód, dwutlenku węgla i in. substancji pochodzących z tych skał;
proces rozpuszczania lub nadtapiania przez magmę wcześniej wykrystalizowanych minerałów i fragmentów skał zagarniętych przez magmę (ksenolit);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia