magazyn

Encyklopedia PWN

chloropikryna, trichloronitrometan, CCl3NO2, niem. Klop, ang. PG-Mixture, amer. PS, Vomiting Gas, fr. Aquinite,
związek chemiczny zaliczany do bojowych środków trujących;
miesięcznik, wydawany od 1998 w Warszawie;
Coates
[uts]
Nigel, ur. 2 III 1949, Malvern,
ang. architekt i projektant wnętrz;
Cornell
[ko:rnẹl]
Joseph, ur. 24 XII 1903, Nyack (stan Nowy Jork), zm. 29 XII 1972, Nowy Jork,
amerykański rzeźbiarz, grafik i twórca filmów;
czarnuchowate, mączniki, Tenebrionidae,
rodzina chrząszczy;
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia