magazyn

Encyklopedia PWN

Zwenkau-Harth
[cwẹnkau ha:rt],
stanowisko archeologiczne w środkowej części Niemiec, ok. 12 km na południe od Lipska;
organizacja społ., utworzona 1990 w Grodnie;
niezależna organizacja społ., powstała 1989 z przekształcenia Stow. Społ.-Kult. Polaków na Litwie, które funkcjonowało przy Litew. Funduszu Kultury;
„Żagle”, od 1991 „Magazyn sportów wodnych — Żagle”,
miesięcznik poświęcony gł. żeglarstwu wodnemu,
żółtko, deutoplazma,
zool. zgromadzona w komórce jajowej substancja odżywcza, będąca magazynem materiałów energ. niezbędnych do rozwoju zarodka.
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do 2011 w Warszawie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia