macierzy

Encyklopedia PWN

Martin Wymowa, do 1951 Turčianský Svätý Martin Wymowa,
m. w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim, nad rz. Turiec (dopływ Wagu), w kotlinie między Wielką Fatrą a Małą Fatrą.
Mathematica
[łac.],
system komputerowy, na który składa się zintegrowane środowisko graficzne do rozwiązywania problemów numerycznych, obliczeń algebraicznych oraz graficznego przedstawiania rezultatów tych obliczeń;
nilpotent
[łac.],
mat. element a pierścienia (lub półgrupy z zerem), taki że an = 0 dla jakiegoś nN;
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
mat. funkcja przyporządkowująca elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru;
mat. wspólna nazwa dla prostopadłości i jej wszystkich uogólnień;
Pauli Wolfgang Wymowa, ur. 25 VIII 1900, Wiedeń, zm. 15 XII 1958, Zurych,
szwajcarski fizyk teoretyk, pochodzenia austriackiego.
rogowe wytwory naskórka w postaci płytek, pokrywające grzbietową powierzchnię ostatniego członu palców u naczelnych;
przyrząd optoelektroniczny przetwarzający obraz opt. na sygnał elektr. wizyjny (p.w. analizujący) lub przeprowadzający operację odwrotną (p.w. syntezujący).
publiczne biblioteki, biblioteki powszechne,
biblioteki o charakterze uniwersalnym, bezpłatnie udostępniające zbiory wszystkim, utrzymywane z funduszów państw. lub samorządów terytorialnych.
naród zachodniosłow. tworzący podstawową ludność Słowacji (ok. 4,6 mln, 2001), mieszkają także w Czechach, na Węgrzech, w USA, Kanadzie, Rumunii, Polsce,
niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego”, wyd. 1952–82;
Stalmach Paweł, ur. 13 VIII 1824, Bażanowice k. Cieszyna, zm. 13 XI 1891, Cieszyn,
działacz nar. na Śląsku Cieszyńskim, pastor ewangelicki;
substancja międzykomórkowa, macierz międzykomórkowa,
biol. substancja stanowiąca część tkanek zwierzęcych, wypełniająca przestrzenie między komórkami, zbudowana z białek i polisacharydów.
von Neumanna równanie
[r. fon noimana],
równanie spełniane przez macierz gęstości ρ układu kwantowego: −(/&imath.x;)(∂ρ/∂t) = [H, ρ], gdzie H jest operatorem Hamiltona układu, = h/2π, h — stała Plancka, &imath.x; =, a wyrażenie po prawej stronie oznacza komutator;
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
instytucja organizująca proces wydawniczy.

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia