macierzy

Encyklopedia PWN

mat. nieprzemienne działanie określone dla takich dwóch macierzy, z których pierwsza ma tyle kolumn, ile druga wierszy;
mat. dla dowolnej macierzy — największy stopień jej niezerowego minora.
mat. suma elementów leżących na głównej przekątnej macierzy kwadratowej.
mat. każdy wektor (kolumna) v, taki że Av = λv (wektor własny macierzy A odpowiadający wartości własnej λ).
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
nazwa wielu stowarzyszeń kulturalno-naukowych zakładanych w XIX w. w krajach słowiańskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia