mały sabotaż

Encyklopedia PWN

kryptonim ZHP w konspiracji podczas II wojny światowej;
„Wawer”, właśc. Organizacja Małego Sabotażu „Wawer”,
organizacja konspiracyjna, działająca 1940–44 w Warszawie;
konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 I 1944;
Dawidowski Aleksy Maciej, właśc. M.A. Dawidowski, pseud. Alek, Kopernicki, ur. 3 XI 1920, Drohobycz, zm. 30 III 1943, Warszawa,
podharcmistrz, uczestnik konspiracji;
Kamiński Aleksander, ur. 28 I 1903, Warszawa, zm. 15 III 1978, tamże,
mąż Janiny, pedagog, działacz harcerski, pisarz.
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan, ur. 30 XII 1888, Kraków, zm. 22 VIII 1974, tamże,
polski inżynier chemik, działacz gospodarczy, mąż stanu.
obozy sowieckie, właśc. poprawcze obozy pracy, pot. łagry, ros. isprawitielno-trudowyje łagieria,
miejsca więzienia, odosobnienia i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji osób oraz grup społecznych i narodowych, organizowane przez władze sowieckiej Rosji i ZSRR.
Pietraszewicz Bronisław, pseud. Lot, Bronek, ur. 16 III 1922, Krzemieniec, zm. 4 II 1944, Warszawa,
uczestnik konspiracji, podporucznik;
część polskich sił zbrojnych przeznaczona do obrony granic morskich państwa.
Rodowicz Jan, pseud. Anoda, ur. 7 III 1923, Warszawa, zm. 7 I 1949, tamże,
żołnierz Szarych Szeregów, porucznik AK;
Romocki Andrzej, pseud. Andrzej Morro, ur. 16 IV 1923, Dziektarzew (Łódzkie), zm. 15 IX 1944, Warszawa,
żołnierz Szarych Szeregów, podporucznik AK;
organizacja konspiracyjna, powołana X 1942 w Warszawie przez przedstawicieli kilkunastu organizacji konspiracyjnych (nie wchodząca w skład Polit. Kom. Porozumiewawczego), m.in.: Frontu Odrodzenia Polski, Pobudki, Pol. Związku Wolności, Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice”, SD, Unii Zbrojnego Wyzwolenia, Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, Konwentu Organizacji Niepodległościowych;
strajk
[ang.],
zbiorowe, dobrowolne, okresowe zaprzestanie podstawowych czynności w procesie pracy lub nauki przez grupę albo zbiorowość społeczną w celu wymuszenia realizacji jej żądań przez ośrodek nadrzędny lub grupę kierującą jej działalnością (właściciela przedsiębiorstwa, organy władz państwowych), najczęściej przerwanie pracy przez pracowników najemnych w celu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią; podejmowane głównie przez robotników przemysłowych, zwalczane przez właścicieli przedsiębiorstw (lokaut, zatrudnianie innych pracowników, tzw. łamistrajków, interwencje sił porządkowych, w tym wojska).
Świętochowski Zbigniew, pseud. Krzysztof, ur. 2 V 1905, Warszawa, zm. 17 VIII 1970, tamże,
spiker i lektor radiowy;

Słownik języka polskiego PWN

mały sabotaż «akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia