małą

Encyklopedia PWN

stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
Żukowski Piotr M., ur. 22 I 1888, Kiszyniów, zm. 1975,
botanik ros.;
żupa, supa,
w Polsce od połowy XIII w. nazwa dochodów władcy z kopalń soli i kruszców;
żuz
[kazas. ‘część’],
orda,
u Kazachów związek plemienny;
uboczny produkt procesów metalurgicznych, m.in.: wielkopiecowego — produkcja surówki, konwertorowego — produkcja stali, zawiesinowego — produkcja miedzi, szybowego — produkcja cynku;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia