małą

Encyklopedia PWN

Mały Teatr Dramatyczny w Petersburgu,
teatr ros., utworzony 1944; od 1983 kierowany przez L. Dodina, prezentuje dramaturgię ros. i zachodnioeur. (w latach 90. wiele premier poza Rosją); wprowadził metody pracy zespołowej i studyjnej; od 1991 M.T.D. jest czł. Unii Teatrów Europy.
astr. charakterystyczny układ siedmiu jasnych gwiazd w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy;
system sojuszów polit.-wojsk. w Europie Środkowej i na Bałkanach; złożyły się na nią porozumienia zawarte między Czechosłowacją i Jugosławią (1920), Czechosłowacją i Rumunią (1921) oraz Jugosławią i Rumunią (1921);
Armenia Mała, Armenia Cylicyjska, zw. też Królestwem Cylicji,
państwo istniejące 1073–1375 w Cylicji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia