mózgowiem

Encyklopedia PWN

mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
rodzina małp wąskonosych Starego Świata, wg tradycyjnego podziału obejmująca szympansy, goryla i orangutana
dyskineza
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, kínēsis ‘ruch’],
med. ogólne pojęcie określające neurologiczne zaburzenia czynności ruchu;
Homo erectus
[łac.],
gatunek hominida, który wyewoluował prawdopodobnie w Afryce ok. 2 mln lat temu z populacji Homo habilis, a następnie rozprzestrzenił się na tereny Azji i Europy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia