mój

Encyklopedia PWN

jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (woj. warm.-mazur.), na wys. 122 m;
miesięcznik, wydawany od 1996 we Wrocławiu;
„MA”
[węg., ‘dziś’],
czasopismo lit.-artyst. awangardy węgierskiej;
Moi
[wietnamskie moi ‘dzikus, barbarzyńca’],
Moj,
zaakceptowana i upowszechniona przez Francuzów nazwa obejmująca różne ludy, głównie żyjące w zalesionych, górskich rejonach płaskowyżu Thai Nguyen, w środkowym Wietnamie, m.in.: Stieng, Raglai, Mnong, Ede, Dżaraj, Cotu.
oznaczenie liczby Macha, → podobieństwo fizyczne.
oznaczenie jednostki prędkości, → mach.
Ma Ma Lei Djanetjo, ur. 1917, zm. 1982,
pisarka birmańska;
Ma Yuan, Ma Jüan, znany też jako Ma Qintang, ur. ok. 1155, Lin’an (ob. Hangzhou w prow. Zhejiang), zm. po 1225,
malarz chiński;
Ma al-Ajnajn Muhammad al-Mustafa, Muḥammad al-Muṣ-ṭafā Mā’ al-‘Aynayn al-Qalqamī, ur. 10 II 1831, Dar as-Salam, zm. 28 X 1910, Tiznit,
mauretański mistyk, uczony muzułmański i działacz polityczny;
chiń. poeta i dramatopisarz, → Ma Zhiyuan.
malarz chiń., → Ma Yuan.
Ma Zhiyuan, Ma Czy-jüan, ur. 1280(?), Dadu (ob. Pekin), zm. 1334(?),
chiń. dramatopisarz, poeta;
mong. instrument muz., chordofon smyczkowy;
Mej Lew A., ur. 25 II 1822, Moskwa, zm. 28 V 1862, Petersburg,
pisarz rosyjski;
Moi Daniel Torotich arap, ur. 21 X 1924, Baringo (Kenia), zm. 4 II 2020, Nairobi,
polityk kenijski z plemienia Kalendżi;
popularny miesięcznik, wydawany od 1994 w Warszawie;
ilustrowany tygodnik dla dzieci, wyd. 1902–15 i 1919–36 w Warszawie;
miesięcznik, wydawany od 1993 w Częstochowie;
ekon. podział stron konta księgowego;
kdo má sádlo, tomu snadno
[czes., ‘kto ma sadło, temu łatwo’],
bogatemu wszystko uchodzi.

Słownik języka polskiego PWN

mój I
1. «zaimek oznaczający, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, którego dotyczy, należy lub odnosi się do osoby mówiącej»
2. «zaimek oznaczający, że to, co wyraża rzeczownik, któremu towarzyszy, jest szczególnie lubiane przez osobę mówiącą, np. Zielony to mój kolor.»
mój II pot. «mój mąż»
Ma «symbol jednostki prędkości mach»
me «dźwięk wydawany przez meczącą owcę lub kozę»
moi pot. «ludzie bliscy osobie mówiącej»
moja pot. «moja żona»
moje pot. «to, co należy do osoby mówiącej»
allegro, ma non troppo muz. «umiarkowanie szybko»
ma foi [wym. ma fua] «słowo daję, naprawdę»
nie ma
1. «w połączeniu z nazwami czynności, stanów, cech tworzy zwroty oznaczające nieprzejawianie się, nieistnienie czegoś»
2. «w połączeniu z nazwami osób, przedmiotów tworzy zwroty oznaczające nieobecność w danym miejscu, nieistnienie»
3. «w połączeniu z określeniami czasu lub miejsca tworzy zwroty oznaczające brak czasu, miejsca, nieosiągnięcie danego punktu czasowego»
4. «tworzy wyrażenia oznaczające, że ktoś lub coś z pewnością nie istnieje»
po mojemu
1. pot. «moim zdaniem»
2. pot. «zgodnie z własnymi upodobaniami»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia