lunarny

Encyklopedia PWN

ważny składnik wierzeń w religiach politeistycznych, którego istotą jest kult Księżyca lub jego personifikacji;
mit. słow. ruski bóg lunarny lub solarny;
kalendarz
[łac.],
system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
astralistyka
[łac. astralis ‘gwiezdny’],
kierunek w badaniach religioznawczych, którego zwolennicy podkreślali dominującą rolę ciał niebieskich w powstawaniu mitologii ludów pierwotnych i staroż. oraz twierdzili, że religie tych ludów wywodzą się z mitów astralnych (w tym także solarnych i lunarnych);
deus otiosus
[łac., ‘bóg bezczynny’ lub ‘bóg odpoczywający’],
termin wprowadzony przez M. Eliadego na określenie kategorii bóstw uranicznych (niebiańskich), których aktywność ogranicza się do procesu stworzenia świata (kosmogonia) i człowieka (antropogonia).
hierofania
[gr. hierós ‘święty’, phaínein ‘ukazywać’],
objawienie się świętości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia