luki

Encyklopedia PWN

m. w środkowej Bośni i Hercegowinie, nad rz. Vrbas (prawy dopływ Sawy), 48 km na południe od Banja Luki.
Karol I, z dynastii Stuartów, ur. 19 XI 1600, Dunfermline (Szkocja), zm. 30 I 1649 (9 II wg kalendarza gregoriańskiego), Londyn,
król Anglii, Szkocji i Irlandii od 1625, syn Jakuba I, ojciec Karola II i Jakuba II;
m. w południowo-zachodniej Czarnogórze, port nad Zat. Kotorską (M. Adriatyckie).
kraje rozwijające się, kraje słabo rozwinięte, kraje zacofane, kraje nieuprzemysłowione, Trzeci Świat, Południe,
terminy używane na określenie bardzo zróżnicowanej grupy państw (ponad 140) Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, z reguły postkolonialnych, które w większości uzyskały niepodległość po II wojnie światowej (wcześniej państwa Ameryki Łacińskiej, Liberia).
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
rozbudowany utwór wierszowany o charakterze epicko-lirycznym, będący romant. odmianą poematu epickiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia