luki

Encyklopedia PWN

akceptor
[łac. acceptor ‘ten, kto przyjmuje’],
fiz. defekt sieci krystalicznej powodujący zwiększenie koncentracji nośników prądu w półprzewodniku;
antekliza
[łac. ante ‘przed’, gr. klísis ‘pochylenie’],
geol. rozległe wypiętrzenie tektoniczne na platformie, o średnicy setek kilometrów i łagodnie nachylonych zboczach;
w nauce prawa nazwa określająca ogół norm prawnych z okresu ukształtowania się organizmów państwowych.
Bosanska Gradiška, 1992–2004 Gradiška,
m. w północnej Bośni i Hercegowinie, nad Sawą, na północ od Banja Luki;
Caragiale
[karadżjạle]
Matei, ur. 25 III 1885, Bukareszt, zm. 17 I 1936, tamże,
syn Iona Luki, pisarz rumuński;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia