luki

Encyklopedia PWN

klatraty
[łac. clathratus ‘okratowany’, ‘zamknięty’],
związki niestechiometryczne powstające z połączenia 2 składników chem., z których jeden (zw. gospodarzem) tworzy strukturę, w której występują puste przestrzenie (luki) mieszczące drugi składnik (zw. gościem); rodzaj związków inkluzyjnych.
ekon. pojęcie wprowadzone 1972 w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego, opracowane przez zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (D.L. Meadows i inni), na określenie skończonych rozmiarów zasobów globu ziemskiego.
Habibi Emil, Amīl Ḥabībī, ur. 29 VIII 1921, Hajfa, zm. 2 V 1996, Nazaret,
palestyński pisarz z Izraela;
związki org., zwykle polimakrocykliczne, o właściwościach kompleksotwórczych;
związki inkluzyjne tworzone przez kryptandy;
związki org. o cząsteczkach pierścieniowych (cyklicznych) zbudowanych z atomów tlenu wzajemnie połączonych za pomocą grup org., najczęściej grup –CH2CH2–;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia