luki

Encyklopedia PWN

ekon. brak ludzi o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, motywacjach, cechujących się przedsiębiorczością (kapitał ludzki), uniemożliwiający pełne i efektywne wykorzystanie innych zasobów, np. naturalnych;
ekon. wyrażona w procentach różnica między potencjalnym PKB (tj. PKB, który byłby osiągnięty przy pełnym zatrudnieniu) a faktycznym PKB,
luka stratygraficzna, hiatus, diastem,
geol. brak w profilu stratygraficznym osadów jakiegoś wieku.
ekon. rozmiar opóźnienia, względnie trwała różnica między poziomami potencjału technicznego i technologicznego dwu lub więcej gospodarek narodowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia