ludwik

Encyklopedia PWN

Ludwik XV, z dyn. Burbonów, ur. 15 II 1710, Wersal, zm. 10 V 1774, tamże,
król Francji od 1715, prawnuk i następca Ludwika XIV;
Ludwik de Male
[l. dö mal],
ur. 29 XI 1320, Brugia, zm. 30 I 1384, Saint-Omer,
hrabia Flandrii,
Ludwik de Nevers
[l. dö newẹr],
ur. ok. 1304, zm. 25 VIII 1346, pod Crécy,
hrabia Flandrii od 1322,
Ludwik Filip, 1785–92 książę Orleanu, zw. Philippe Égalité, z orleańskiej linii Burbonów, ur. 13 IV 1747, Saint-Cloud, zm. 6 XI 1793, Paryż,
książę Orleanu, ojciec Ludwika Filipa I, kuzyn Ludwika XVI;
Ludwik Filip I, z orleańskiej linii Burbonów, ur. 6 X 1773, Paryż, zm. 26 VIII 1850, Claremont (W. Brytania),
król Francuzów 1830–48, syn Ludwika Filipa, ks. Orleanu;
Ludwik I, z dynastii Bragança, ur. 31 X 1838, Lizbona, zm. 19 X 1889,
król Portugalii od 1861, syn Marii II;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia