ludwik

Encyklopedia PWN

Ludwik, hrabia Nassau, ur. 10 I 1538, Dillenburg, zm. 14 IV 1574, Mook,
młodszy brat Wilhelma I Orańskiego; jeden z ważniejszych dowódców w wojnie o niepodległość Niderlandów 1568–1648 i organizatorów opozycji antyhiszpańskiej
Ludwik XIV, z dyn. Burbonów, ur. 5 IX 1638, Saint-Germain-en-Laye, zm. 1 IX 1715, Wersal,
król Francji.
Ludwik I Wielki, Ludwik Węgierski, z dynastii Andegawenów, ur. 3 III 1326, zm. 10 IX 1382, Nagyszombat (ob. Trnava, Słowacja),
król węgierski od 1342 i pol. od 1370, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny.
Ludwik II Niemiecki, z dyn. Karolingów, ur. ok. 805, zm. 28 VIII 876, Frankfurt n. Menem,
król wschodniofrankijski od 843, syn Ludwika Pobożnego;
Ludwik V Gnuśny, Ludwik Leniwy, ur. ok. 967, zm. 987,
z dynastii Karolingów, król Francji (zachodniofrankijski) od 979 (do 986 wraz z ojcem), syn Lotara;
król węgierski i polski, → Ludwik I Wielki.
Ludwik XV, z dyn. Burbonów, ur. 15 II 1710, Wersal, zm. 10 V 1774, tamże,
król Francji od 1715, prawnuk i następca Ludwika XIV;
Ludwik de Male
[l. dö mal],
ur. 29 XI 1320, Brugia, zm. 30 I 1384, Saint-Omer,
hrabia Flandrii,
Ludwik de Nevers
[l. dö newẹr],
ur. ok. 1304, zm. 25 VIII 1346, pod Crécy,
hrabia Flandrii od 1322,
Ludwik Filip, 1785–92 książę Orleanu, zw. Philippe Égalité, z orleańskiej linii Burbonów, ur. 13 IV 1747, Saint-Cloud, zm. 6 XI 1793, Paryż,
książę Orleanu, ojciec Ludwika Filipa I, kuzyn Ludwika XVI;
Ludwik Filip I, z orleańskiej linii Burbonów, ur. 6 X 1773, Paryż, zm. 26 VIII 1850, Claremont (W. Brytania),
król Francuzów 1830–48, syn Ludwika Filipa, ks. Orleanu;
Ludwik I, z dynastii Bragança, ur. 31 X 1838, Lizbona, zm. 19 X 1889,
król Portugalii od 1861, syn Marii II;
Ludwik I, z dyn. Wittelsbachów, ur. 25 VIII 1786, Strasburg, zm. 29 II 1868, Nicea,
król bawarski 1825–48;
Ludwik I, z dyn. Piastów, ur. między 1313 a 1321, zm. między 6 a 23 XII 1398, Brzeg,
książę brzesko-legnicki, syn Bolesława III Rozrzutnego, brat Wacława I, ojciec m.in. Henryka VIII z Blizną;
Ludwik I, z dyn. Wittelsbachów, ur. 23 XII 1174, zm. 15 IX 1231,
książę Bawarii od 1183;
Ludwik I Pobożny, z dyn. Karolingów, ur. 778, Chasseneuil, zm. 20 VI 840, k. Ingelheim,
cesarz rzymski od 813, król Franków, syn Karola Wielkiego;
Ludwik II, z dyn. Jagiellonów, ur. 1 VII 1506, zm. 29 VIII 1526,
król węgierski i czeski od 1516;
Ludwik II, z dyn. Wittelsbachów, ur. 25 VIII 1845, Nymphenburg (obecnie w Monachium), zm. 13 VI 1886, jez. Starnberg (Bawaria),
król bawarski od 1864;
Ludwik II, z dynastii Karolingów, ur. ok. 825, zm. 12 VIII 875, k. Brescii,
król Italii od 844 i cesarz rzym. od 850, syn Lotara I (intronizowany za życia ojca);
Ludwik II, z dyn. Piastów, ur. między 1380 a 1385, zm. 30 IV 1436, Legnica,
książę brzeski i legnicki, syn Henryka VIII z Blizną;

Słownik języka polskiego PWN

ludwik
1. «bogato zdobiony mebel charakterystyczny dla czasów Ludwika XIII, XIV, XV i XVI»
2. zob. luidor

• ludwikowski
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia