lud

Encyklopedia PWN

gazeta pol. dla Mazurów, wyd. 1923–28 w Olsztynie;
irańska organizacja polit., zał. 1964 przez oficerów i żołnierzy opozycyjnych wobec rządów szacha Mohammada Rezy Pahlawiego
Organizacja Niereprezentowanych Narodów i Ludów, ang. Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO),
organizacja międzynarodowa, założona 1991;
pierwotna ludność Ameryki Południowej;
ros. partia polit. → kadeci.
Postępowa Partia Ludu Pracującego, gr. Anorthotikọ(n) Kọma tu Ergazomẹnu Laụ (AKEL),
partia polit. na Cyprze, o orientacji marksistowsko-leninowskiej;
tygodnik ilustrowany, wyd. 1834–49 w Lesznie;
regionalny dziennik informacyjny, wydawany od 1949 w Kielcach;
fr.-pol. tajna organizacja działająca w czasie II wojny świat., → Visigoths-Lorraine.
efemeryczna organizacja konspiracyjna grupująca przedstawicieli lewicy polistopadowej na wychodźstwie; zał. z inicjatywy J. Lelewela 23 II 1835 w Brukseli;
niepodległościowo-socjalist. organizacja emigr., działająca 1872–77 w Londynie;
ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
najliczniejsza grupa ludów afrykańskich (300–400), wyodrębniona na podstawie kryterium językowego, w środkowej, wschodniej i południowej Afryce; ok. 150 mln (1987).
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
grupa ludów afrykańskich zamieszkujących Afrykę Wschodnią: południową część Egiptu, Sudan, Etiopię, Erytreę, Dżibuti, Somalię, północno-wschodnią Kenię, enklawy w północnej Tanzanii i Ugandzie;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia