lud

Encyklopedia PWN

czasopismo etnogr., zał. 1895 przez A. Kalinę we Lwowie;
Lud Polski, Lud Polski w Emigracji,
radykalna emigr. organizacja zawiązana 1835 w Wielkiej Brytanii przez grupę secesjonistów z TDP;
teol. pojęcie bibl. wskazujące na lud wybrany przez Boga — pierwotnie Izrael, a wraz z objawieniem Jezusa Chrystusa wszystkich, którzy w niego uwierzyli;
Lud Polski, właśc. Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski,
organizacja utworzona 1881 w Genewie m.in. przez: Z. Balickiego, E. Kobylańskiego, B. Limanowskiego (przewodniczący), J. Uziębłę i A. Zawadzkiego;
czasopismo polonijne, wyd. 1920–40 i 1947–1999 w Kurytybie (Brazylia) jako kontynuacja „Polaka w Brazylii”; organ Związku Tow. „Oświata”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia