lozański traktat pokojowy

Encyklopedia PWN

konferencja, która odbyła się z inicjatywy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch w związku ze zwycięstwem Turcji nad Grecją w wojnie 1919–20 (zawieszenie broni w Mudanyi 11 X 1922);
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
sprawa wschodnia, kwestia wschodnia,
umowna nazwa sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII do pocz. XX w. rozpadem Turcji (imperium wielonar.) i walką Austrii (później Austro-Węgier), Wielkiej Brytanii, Prus (od 1871 Niemiec), Rosji i Francji o podział jej ziem, przede wszystkim posiadłości europejskich.
Sèvres
[se:wr] Wymowa,
m. we Francji, w dep. Hauts-de-Seine, nad Sekwaną, w zespole miejskim Paryża.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia