losowe

Encyklopedia PWN

mat. podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω, należący do rodziny A podzbiorów, spełniających warunki: 1) ΩA, 2) jeżeli jakiś zbiór należy do A, to jego dopełnienie należy do A, 3) przeliczalna suma zbiorów należących do A też należy do A (σ-ciało podzbiorów Ω);
statyst. liczby otrzymywane w wyniku działania pewnego mechanizmu losowego, m.in. za pomocą rzucania kostką do gry, tasowania kart, ciągnienia losów z urny czy też za pomocą specjalnie skonstruowanych maszyn;
mat. zjawisko losowe określone na zadanym zbiorze, ściślej — rodzina zmiennych losowych Z(s) indeksowana dwu- lub trójwymiarowym parametrem s opisującym położenie punktu, w którym zachodzi badany proces;
mat. takie 2 zdarzenia losowe, dla których prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń.
zdarzenia losowe rozłączne, zdarzenia wyłączające się,
mat. zdarzenia losowe, które nie mogą zajść jednocześnie, np. wyrzucenie jednocześnie „orła” i „reszki” w jednokrotnym rzucie monetą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia