londyńska

Encyklopedia PWN

rokowania między Bułgarią, Czarnogórą, Grecją i Serbią a Turcją w czasie 1. wojny bałkańskiej 1912–13;
w sprawie Egiptu; ustanowiła bryt. kontrolę finansową nad Egiptem (usuwając ostatecznie wpływy fr.).
konferencja obradująca 16 VII–16 VIII 1924; była końcowym etapem rokowań w sprawie reparacji między zwycięskimi mocarstwami w I wojnie światowej;
z udziałem państw zwycięskich w I wojnie świat. oraz Turcji i Niemiec;
konferencja z udziałem Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii toczona (z przerwami) 1827–32;
terminem tym określa się 3 różne, choć wzajemnie powiązane zjawiska w językoznawstwie ang. 1930–60;
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
Londyński, Basen, London Basin,
obszar nizinny w Wielkiej Brytanii (południowo-wschodnia Anglia), w dolnym biegu Tamizy, część Niz. Angielskiej;
tajne porozumienie między Francją, Rosją, Wielką Brytanią i Włochami;
1) konferencja międzynarodowa dotycząca prawa wojny morskiej obradująca 4 XII 1908–26 II 1909, z udziałem Austro-Węgier, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch; zakończona podpisaniem tzw. deklaracji londyńskiej będącej próbą skodyfikowania praw i zwyczajów wojny morskiej; deklaracja regulowała sprawy blokady morskiej, kontrabandy wojennej, konwojów morskich, odszkodowań i inne; nie ratyfikowana, wywarła jednak wpływ na doktrynę i praktykę wojny morskiej; przestrzegano jej podczas wojny włosko-tureckiej 1911–12; podczas I wojny światowej początkowo mocarstwa stosowały ją wybiórczo, 1916 Wielka Brytania i Francja odstąpiły od niej; 2) konferencje obradujące 1930 i 1935–36 z udziałem Francji, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich; konferencję 21 I–22 IV 1930 zakończyło zawarcie układu, który był dopełnieniem postanowień konferencji waszyngtońskiej 1921–22; uzgodniono zakaz budowy nowych okrętów liniowych do końca 1936; Wielka Brytania, USA i Japonia ustaliły limity tonażu flot (obowiązujące do 31 XII 1936) w kategoriach krążowników, niszczycieli i okrętów podwodnych (łącznie w proporcji, w przybliżeniu, 10 : 10 : 7, w tym równowaga flot podwodnych); uzgodniono, że okręty podwodne w akcjach wobec statków handlowych mają podlegać tym samym przepisom co okręty nawodne oraz że statek handlowy może zostać zatopiony, o ile załoga i pasażerowie zostaną umieszczeni w bezpiecznym miejscu; uzgodnienia te powtórzono w protokole podpisanym 6 XI 1936 przez 11 państw, do którego do 1939 przystąpiło jeszcze 37 państw (Polska 1937); konferencję 9 XII 1935–25 III 1936 zakończył układ tylko Francji, USA i Wielkiej Brytanii, który określał limity wyporności i uzbrojenia okrętów (bez limitu wielkości flot) i miał obowiązywać do końca 1942.
Londyńskie Towarzystwo Korespondencyjne, London Corresponding Society,
bryt. organizacja zabiegająca o reformę prawa wyborczego i reformy społ.
Uniwersytet Londyński, University of London,
największy uniwersytet bryt., utworzony z ponad 50 szkół wyższych typu uniwersyteckiego;
nieformalne stowarzyszenie banków komercyjnych (z różnych państw), które udzieliły niegwarantowanych kredytów rozmaitym podmiotom, także prywatnym;
Londyn, London Wymowa,
stolica Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w południowo-wschodniej Anglii, nad Tamizą, w obniżeniu Basenu Londyńskiego, otoczonego kuestami North Downs od południa i Chiltern od północy.
Purcell
[pə:rsl]
Henry Wymowa, ur. 1659, prawdopodobnie Londyn, zm. 21 XI 1695, Londyn,
jeden z czołowych kompozytorów epoki baroku, twórca angielskiego stylu narodowego, „ojciec” opery angielskiej.
Tamiza, Thames Wymowa, staroż. Tamesis,
największa rzeka Wielkiej Brytanii, w południowej Anglii;
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia