lokalne

Encyklopedia PWN

yayoi
[jajoi],
okres w historii Japonii (IV w. p.n.e.–III w. n.e.);
archeol. kultura rozwijająca się na obszarach północnej Ukrainy i południowej Białorusi od III w. p.n.e. do II w. n.e.;
mat.:
zielonoświątkowcy, ruch pentekostalny,
ukształtowany na przeł. XIX i XX w. ruch chrześc. odwołujący się do nowotestamentowego przeżycia chrztu Duchem Świętym oraz powszechności występowania tzw. darów charyzmatycznych (charyzmat).
Zołotariew Jegor I., ur. 12 IV 1847, Petersburg, zm. 19 VII 1878, tamże,
matematyk rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia