logografowie jońscy

Encyklopedia PWN

określenie dwóch różnych grup starożytnych pisarzy greckich;
Hekatajos z Miletu, Hekataíos, żył na przeł. VI i V w. p.n.e.,
joński logograf; jeden z najstarszych gr. prozaików (dzieła zachowane we fragmentach);
Herodot, Hēródotos, ur. ok. 485, Halikarnas, zm. po 421 p.n.e., Turioj albo Ateny,
historyk grecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia