logografowie attyccy

Encyklopedia PWN

określenie dwóch różnych grup starożytnych pisarzy greckich;
Lizjasz, Lysías, ur. ok. 445, zm. 380 p.n.e.,
gr. retor i logograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia