logiczne

Encyklopedia PWN

filoz. wszystko to, co istnieje;
Salamucha Jan, ur. 10 VI 1903, Warszawa, zm. 11 VIII 1944, tamże,
filozof i logik, ksiądz.
log. znaczenie zdania lub wyrażenie mające strukturę zdania logicznego (oznajmującego).
w filozofii współczesnej nazwa koncepcji, wg których głównym (lub jedynym) przedmiotem badań filozoficznych powinien być język
semiotyka
[gr. sēmeíon ‘znak’],
log. ogólna teoria znaku;
sudoku
[jap. su ‘liczba’, doku ‘pojedynczy’, ‘samotny’],
logiczna gra matem.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia