logiczne

Encyklopedia PWN

rachunek kwantyfikatorów, logika kwantyfikatorów,
dział logiki, w którym przyjmuje się wszystkie terminy i twierdzenia rachunku zdań, a ponadto wprowadza się, jako stałe symbole, kwantyfikatory.
weryfikacja logiczna, merytoryczna, językowa tekstu, mająca na celu nadanie mu ostatecznej, spójnej formy i przygotowanie do publikacji czy emisji.
redukcja
[łac. reductio ‘odprowadzenie z powrotem’],
wnioskowanie redukcyjne,
log. dobieranie do zdania uznanego za prawdziwe (tj. do następstwa) takiego zdania (tj. racji), z którego to pierwsze logicznie wynika;
Reichenbach
[rạiśnbach]
Hans, ur. 26 IX 1891, Hamburg, zm. 9 IV 1953, Los Angeles,
niem. filozof i logik;
równoważność, ekwiwalencja,
log. stosunek zachodzący między wyrażeniami o tej samej wartości log. (równoważność implikacyjna lub równoważność materialna);
układanka logiczna, skonstruowana 1974 przez Węgra E. Rubika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia