logiczne

Encyklopedia PWN

ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Podhajski Marek, ur. 7 IV 1938, Nowogródek,
teoretyk muzyki;
inform. prędkość przesyłu danych w kanale logicznym w sieci komputerowej.
Prantl Karl von (st.), ur. 28 I 1820, Landsberg am Lech, zm. 14 IX 1888, Oberstdorf,
ojciec Karla mł., niemiecki filozof i filolog klas.;
prawda, prawdziwość,
log. cecha sądu przysługująca mu tylko wówczas, gdy w rzeczywistości jest właśnie tak, jak ów sąd głosi
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia