logiczna

Encyklopedia PWN

wyrażenie odgrywające istotną rolę w wynikaniu log., mające ustalone przez logikę znaczenie, niezależne od dziedziny, w której to wynikanie zachodzi;
właściwość zdań logicznie niesprzecznych;
wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
log. własność zdań tradycyjnie utożsamiana z analitycznością (R. Carnap) lub też uważana za cechę wspólną zdań analitycznych oraz tzw. zdań syntetycznych a priori;
log. układ tabelaryczny, na którego podstawie określa się zależność log. wartości funkcji zdaniowych od wartości log. ich argumentów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia