logarytmiczna

Encyklopedia PWN

mat. funkcja y = logax, określona dla x > 0 (logarytm);
skala logarytmiczna, podziałka logarytmiczna,
rodzaj skali funkcyjnej: po jednej stronie osi są zaznaczone punkty odpowiadające wartościom funkcji f(x) = logx (najczęściej z przedziału [0, 1]), po drugiej zaś — przy odpowiednich punktach osi odpowiadające im wartości argumentu (z przedziału [1, 10]);
dla 2 dodatnich liczb a1 i a2 — liczba określona wzorem (a2a1)/(lna2 – lna1);
krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej.
mat. krzywa płaska, której równanie we współrzędnych biegunowych ma postać: r = ae, gdzie stałe a > 0 i k ≥ 0.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia