lodowcowa

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa zlodowacenia plejstoceńskiego w czwartorzędzie.
ablacja lodowcowa
[łac. ablatio ‘odjęcie’],
geol. topnienie lodowca w miarę jego spływania w cieplejsze strefy, poniżej granicy wiecznego śniegu;
wielki płat lub blok skalny, wyrwany z podłoża i przeniesiony na znaczną odległość przez przesuwający się lądolód;
cyrk lodowcowy, kar, kocioł lodowcowy,
wielka półkolista lub wydłużona nisza powstała w obszarze pola firnowego, powyżej granicy wiecznego śniegu, w wyniku erozji lodowcowej i wietrzenia mrozowego;
żłób lodowcowy, dolina lodowcowa,
stara dolina rzeczna przekształcona przez niszczącą działalność (egzarację) lodowcową w dolinę U-kształtną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia