lodówka

Encyklopedia PWN

izolowana szafa o pojemności do kilkuset l, wyposażona w urządzenie chłodnicze (właściwą chłodziarkę), zwykle sprężarkowe lub absorpcyjne;
lodówka, Clangula hyemalis,
ptak z rodziny kaczkowatych;
Bitola, serb. Bitolj,
m. w południowej Macedonii Północnej, w pobliżu granicy z Grecją.
Cetynia, Cetinje,
m. w Czarnogórze, ok. 30 km na zachód od Podgoricy.
pomieszczenie do przechowywania różnych produktów w temperaturze niższej od otoczenia, w celu zahamowania procesów bakteryjnych, biochem., chemicznych;
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
chłodziarka, w której obieg czynnika chłodniczego wymusza sprężarka zasysająca czynnik z parownika i sprężająca go;
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie (Kraków), 1954–90 pod nazwą Huta im. Lenina;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
[matsuśita ılẹktrık ındạstriəl kạmpəni lı̣mıtıd],
japoński koncern elektroniczny,
Mińsk, Minsk,
stolica Białorusi, na Wysoczyźnie Mińskiej, nad Świsłoczą (dopływ Berezyny); miasto wydzielone i obwodowe.
polimer o budowie , otrzymywany w wyniku polimeryzacji styrenu;
Wasylków, Wasylkiw, Vasylkiv,
m. na Ukrainie (obw. kijowski), nad Stugną (prawy dopływ Dniepru);
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. stopów metali i tworzyw sztucznych, przez podgrzanie brzegów łączonych części do stanu ciastowatego i dociśnięcie wzajemne łączonych przedmiotów w miejscu z.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

lodówka
1. «szafka chłodzona wewnątrz, służąca do przechowywania łatwo psującej się żywności»
2. pot. «pomieszczenie, w którym jest bardzo zimno»
3. «ptak łowny żyjący wokół bieguna północnego»

• lodówkowy • lodóweczka • lodówa
lodówka turystyczna «torba wyposażona w pojemniki z lodem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia