litewski

Encyklopedia PWN

język ze wschodniego odłamu grupy bałtyckiej języków indoeuropejskich;
litewski ser, ser lechicki, ser nowogródzki,
handl., trad. nazwa serów podobnych do sera edamskiego, wyrabianych na Wileńszczyźnie i w jej sąsiedztwie.
w dawnej Rzeczypospolitej odrębny skarb Wielkiego Księstwa Litewskiego gromadzący pieniądze na publiczne wydatki tej prowincji;
Rząd Tymczasowy Litewski 1812, właśc. Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego,
organ nacz. administracji dla departamentów: białostockiego, grodzieńskiego, mińskiego i wil., powołany przez Napoleona I;
wydzielona jednostka wojska ros., utworzona 1817 przez cara Aleksandra I Romanowa, oddana pod rozkazy wielkiego ks. Konstantego Pawłowicza jako nacz. wodza wojska polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia