liniami analizy

Encyklopedia PWN

ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
Przyboś Julian, ur. 5 III 1901, Gwoźnica k. Strzyżowa, zm. 6 X 1970, Warszawa,
poeta, eseista.
radioastronomia
[łac.-gr.],
dziedzina współczesnych badań astrofizycznych zajmująca się odbiorem i analizą promieniowania radiowego ciał niebieskich.
Ramana zjawisko, rozpraszanie ramanowskie, rozpraszanie kombinacyjne,
fiz. zjawisko nieelastycznego rozpraszania światła połączone ze zmianą jego częst.;
nazwa odłamu polit. działającego w PRL od 2. poł. lat 50. do schyłku lat 60., reprezentowanego przez intelektualistów oraz polityków wywodzących się w dużej mierze ze środowiska puławian;
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia