liniami analizy

Encyklopedia PWN

urządzenie do mech. analizy obrazu telewizyjnego (tj. do kolejnego nadawania elementów obrazu i kolejnego ich odtwarzania w miejscu odbioru), stosowane w jednym z pierwszych eksperymentalnych systemów telewizji mech.;
układ połączonych ze sobą elementów, umożliwiających przepływ prądu elektrycznego;
Parrasjos, Parrásios, żył na przeł. V i IV w. p.n.e.,
malarz grecki;
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia