liniami analizy

Encyklopedia PWN

Kirchhoff
[kı̣rśhof]
Gustav Robert Wymowa, ur. 12 III 1824, Królewiec, zm. 17 X 1887, Berlin,
fizyk niemiecki.
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
Bunsen
[bunzn]
Robert Wilhelm Wymowa, ur. 31 III 1811, Getynga, zm. 16 VIII 1899, Heidelberg,
fizykochemik niemiecki.
obsługi masowej teoria, teoria kolejek,
dział matematyki stosowanej.
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
przyrząd służący do otrzymywania i analizy widma w zakresie promieniowania rentgenowskiego, w którym rejestracji widma dokonuje się za pomocą odpowiednich liczników cząstek jonizujących;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia