lini������

Encyklopedia PWN

jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 132 m;
Żukówko, Jezioro Żukowskie,
jezioro na Pojezierzu Bytowskim (woj. pomor.), na wys. 126 m;
Żur, Jezioro Żurowskie, Zbiornik Wodny Żur, Jezioro Tleńskie,
zbiornik retencyjny na Wdzie, na Wysoczyźnie Świeckiej, w woj. kujawsko-pomor., na południe od Tlenia;
Żydaczów, Żydacziw, Zhydachiv,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Stryjem (dopływ Dniestru). Wzmiankowany 1164; prawa miejskie w poł. XIV(?) w.; starostwo grodowe, miasto król.; 1772–1918 w zaborze austr., siedziba powiatu; w okresie międzywojennym w granicach Polski; od 1939 ponownie miasto; 15–16 IX 1939 antypol. wystąpienia bojówek ukr. zlikwidowane przez oddziały WP i policji; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką (wywózki mieszkańców w głąb ZSRR); 1941–44 pod okupacją niem., ośrodek konspiracji AK i NSZ; 1945–91 w Ukr. SRR.
produkcja artykułów spoż. i napojów, w szerszym znaczeniu działalność związana z uzyskiwaniem roln. produktów roślinnych (płody rolne) i zwierzęcych (mięso, tłuszcze), produktów z runa leśnego (jadalne owoce leśne, grzyby), pozyskiwaniem ryb i in. produktów morza, oraz przetwarzanie tych produktów na artykuły żywnościowe do szybkiego spożycia lub nadające się do przechowywania;
jezioro na Pojezierzu Ełckim (woj. warm.-mazur.), na południowy wschód od w. Kruklanki, na wys. 134 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia