lini������

Encyklopedia PWN

Zuryskie, Jezioro, Zürichsee,
podgórskie polodowcowe jez. w północno-wschodniej Szwajcarii, u podnóża Alp Glarneńskich, na wys. 406 m;
tajna organizacja inteligencka, zał. w Warszawie przed I wojną świat.;
Zwienigorod, Zwienịgorod,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 46 km na zachód od Moskwy, nad rz. Moskwa (dopływ Oki).
elektrotechn. przewód elektr. (drut), zwinięty wzdłuż linii śrubowej;
zwrot przez rufę, zwrot z wiatrem,
żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od baksztagu jednego halsu do baksztagu drugiego halsu;
zwrot przez sztag, zwrot na wiatr,
żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od bajdewindu jednego halsu do bajdewindu drugiego halsu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia